Foredrag, workshop eller kurs?

Foredrag, workshop eller kurs? Vi er gode på tre ting i Stig og Stein Idélab.; inspirerende foredrag, idérike workshoper og kurs som lærer deg verktøy til flere og bedre ideer.

Stigs foredrag

- om hverdagsmotivasjon og praktisk kreativitet
Siden premieren på ”Lær å fly” foredraget har mer enn 120 000 mennesker latt seg inspirere og underholde av Stig Hjerkinn Haug sin avmystfisering av hva kreativitet er, og hvordan vi alle sammen kan finne motivasjon og lyst til selv å bli bedre til både å tenke nye tanker og klare å sette ideer ut i livet.

Stigs foredrag er underholdende og ikke minst faglig relevante om Stigs spesialfelt: praktisk kreativitet.
Hva som hemmer og fremmer kreativitet i hverdagen, konkrete tips til flere og bedre ideer og en mengde underholdende historier er innholdet i ”Lær å fly”. Stig har i mer enn 20 år jaktet kontinuerlig på nye ideer – alene eller samme med andre. I tillegg motiverer og inspirerer han andre til å finne egen kreativ kraft og finne frem til nye ideer og løsninger.

Mer Info / booking: stig@stigogstein.no
Tlf.: 48 00 33 33

Idéworkshop

Mer enn 1200 ganger har våre fasilitatorer ledet idéworkshoper hos bedrifter og organisasjoner. Og hver eneste gang virker vår arbeidsmetodikk – Stig og Stein Metoden. Flere ideer, bedre ideer, større engasjement, motiverte medarbeidere og ikke minst konkrete sluttresultater. Avdelingsseminar, konferanse eller kick off. Tre timer eller tre dager - vi designer og leverer en idéworkshop som garantert engasjerer!

Kurs

Gjennom våre kurs lærer vi mer enn gjerne bort vår metodikk og kreative verktøy. Teoretisk og praktiske gjennom gang av vår arbeidsmetodikk, bruk av kreative teknikker og design av effektive idémøter er noe av innholdet i våre kursmoduler. Kurs kan bestilles for grupper på fem eller flere deltagere. Anbefalt kurslengde er en dag.

Kontakt oss på: post@stigogstein.no

Har hørt "Lær å fly"-foredraget

Eksempler på oppdrag


BDO
Til nå vår største idéworkshop bestående av 1100 revisorer på årlig seminar. Vi lagde idéinnhold til selskapets verdiord.
HKH Kronprinsen
Kronprins Håkon inviterte 150 unge ledere til SIKT Konferanse. Vi designet og ledet fremtids-senarioworkshop.
Jotun
Marked -, produkt- og lab. folk møttes for å utvikle fremtidens Jotun produkter. Vi designet, ledet og veiledet gjennom en idédag.
Dagens Næringsliv
Hvordan vil neste generasjon at DN skal se ut og inneholde? Vi rekrutterte 30 talls unge og studenter, og ledet fire dagers idéworkshop, og fikk nesten 600 ideer og svar…
If
Kan vi nå frem til nye målgrupper med utradisjonelle virkemidler? En serie på seks workshopper hvor If-ansatte, -kunder, studenter og Stig og Steins eksperter gikk igjennom ½ dags ekpress idéworkshopper.
Red Bull
Markedsledelsen samlet ressursteam for å klekke ut nye ideer til markedsaktiviteter. Vi designet og ledet en idédag.
Plan Norge
Etablering av innovasjonsråd med eksterne medlemmer. Design av idéworkshopper gjennom to år for å utvikle nye giver- og fadder-konsepter.
PST – Politiets Sikkerhetstjeneste
60 ledere på heldagssamling med fokus både å lære om effektive kreative arbeidsteknikker, og prøve dem i praksis på en reelt case.
Flytoget
Idéworkshop med markedsavdelingen, med fokus på finne ideer knytte til ny teknologi.
Johnson & Johnson
Alle ansatte i Norge på workshop for å finne verdibegreper.
Henning Olsen Is
Alle ledere og salgsapparat på tur til Madrid med innlagt ½ dags workshop med utvikling av nye produkter, design og lanseringskonsepter.
Arbeidstilsynet
Design og rådgivning av en ekspress workshopmodul, som ble kjørt for ansatte på flere destinasjoner i Norge. Avsluttet med samling for ledere.
NTNU Ålesund
Kick off for alle studenter med fokus på innovasjon i praksis, samt demonasjon av kreative arbeidsteknikker.

Om oss

" Hver gang vi mislykkes med en ny idé er det alltid noen som sier, hva var det jeg sa, du skulle hørt på meg… Hver gang vi lykkes med en idé, er det alltid noe som sier at vi har hatt flaks… Slik tenker ikke vi i Stig og Stein. Skal du lykkes med helt nye ideer, må du tørre å mislykkes. Enten du lykkes eller mislykkes skal du uansett ha ros for at du hadde mot til å prøve. I Stig og Stein lærer vi bort alt vi kan om praktisk kreativitet gjennom våre foredrag, idéworkshoper og kurs. Vi ønsker å avmystifisere ordet kreativitet, og lære flest mulige at båten blir til mens vi ror. "

Stig Hjerkinn Haug
Stig i Stig og Stein AS

Vår idérike historie

Selskaper idag

 • STIG OG STEIN-SKOLEN
  Lanserer i 2017 en egen skole i tegnserieformat med alt vi kan om praktisk kreativitet!
 • RORBUSENTER
  2016 - Kjøpte Kjerringøy Rorbusenter, som skal bli verdens beste!
 • FILM
  2012 - Eikeland og Haug AS. Investering i og produksjon av spillefilmer.
 • PRODUKTPLASSERING
  2010 - Norsk Filmbyrå AS. Norges første Produktplasseringsselskap.
 • FRANKRIKE
  2005 - Kjøpte og lagde ”Stig og Stein Huset” i Syd-Frankrike. Et fullbooket utleiekonsept!
 • TRENDER
  2009 - Analyseselskapet Indianer AS. Best på shoppingtrender.
 • EVIG GRÜNDERE
  ”Det neste er alltid det beste” - det kommer alltid et nytt Stig og Stein Gründerprosjekt…

Tidligere selskaper

 • TV
  Seefood Production som bl.a har laget ”Nissene på låven”.(Solgt 2000)
 • RADIO
  Stig og Stein Radiobyrå – Nordens største produksjonsselskap for radioreklame. (Solgt 2009)
 • SKOLE
  Kjøpte Westerdals Reklameskole 1999. Nye lokaler, utviklet linjer og opptaksprøver. (Solgt 2003)
 • VIN
  Produktutvikling for Excellars fra 2007. (Solgt 2012)
 • REKRUTTERING
  Med å starte leder- og rekrutteringsselskapet Assessit. (Solgt 2007)
 • TEKNOLOGI
  Vetu AS. Teknologiselskap som vi var med å starte opp. (Solgt 2016)

20 år i kreativitetens tjeneste

For 20 år siden traff Stig og Stein hverandre på en fest, og nå har festen pågått i 20 år... Mer enn 200 kreative mennesker med lyst og pågangsmot har jobbet i selskaper startet av Stig og Stein. Selskapene har hatt fokus på utfordre det tradisjonelle og å tørre å gjøre ting på nye måter; TV-produksjon, radioreklame, skoledrift, Idélaboratorium, spillefilmproduksjon, vinimport, produktplassering og geriljamarkedsføring, for å nevne noe! Vi er til for alle de bedrifter og organisasjoner som er nysgjerrige på å utfordre sin egen hverdag, og våge å tenke nytt. Vi prater så lite vi kan om nye ideer, vi gjennomfører dem isteden!

Kontakt

Stig Hjerkinn Haug

  Stig i Stig og Stein
stig@stigogstein.no
  +47 480 03333
 

Thea Haug

  Prosjektleder/Researcher, Oslo
thea@stigogstein.no
   

  Anki Strøm

   Fasilitator, Oslo
  anki@stigogstein.no

   Kjetil Strand

    Fasilitator, Bodø
   kjetil@stigogstein.no
    + 47 913 69477
    

   Ingunn Sneli

    Fasilitator, Stockholm
   ingunn@sneli.se
    +46 70 2585320
    

   Øyvind Norseth

    Fasilitator, München
   oyvind@stigogstein.no
    +49 176 72570870
    

   Her finner du oss