20 år i kreativitetens tjeneste

For snart 20 år siden traff Stig og Stein hverandre på en fest, og nå har festen snart pågått i 20 år... Mer enn 200 kreative mennesker med lyst og pågangsmot har jobbet i selskaper startet av Stig og Stein. Selskaper som har hatt fokus på utfordre det tradisjonelle og tørre å gjøre ting på nye måter; TV-produksjon, radioreklame, skoledrift, Idélaboratorium, spillefilmproduksjon, vinimport, produktplassering og geriljamarkedsføring, for å nevne noe!

Vi er til for alle de bedrifter og organisasjoner som er nysgjerrige på å utfordre sin egen hverdag, og våge å tenke nytt. Vi prater så lite vi kan om nye ideer, vi gjennomfører dem isteden!